Lịch sử

Giải bài 6 trang 36 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Đề bài

Quan sát hình ảnh và cho biết đây là thành tựu văn boá nào của cư dân Chăm-pa. Hãy viết một đoạn (2 ~ 3 dòng) về thành tựu văn boá này.

1655023250 596 4 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Liên hệ thực tế

Lời giải chi tiết

Đây là hình tượng Vũ Nữ Apsara được chạm khắc trên bệ thờ của di tích Trà Kiệu bằng đá sa thạch. Đây là thành tựu văn hóa về nghệ thuật (điêu khắc đá). Điêu khắc đá có 2 loại chính là phù điêu và tượng có chủ đề về thần voi, sư tử, vũ nữ Apasara.

loigiaihay.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button