Sinh học

Giải bài 6 trang 11 SBT Sinh học 12

Đề bài

Một đoạn mạch khuôn của gen có trình tự nuclêôtit là: TAX TXA GXG XTA GXA

a) Viết trình tự phần tương ứng của mạch bổ sung.

b) Liên hệ với bảng mã di truyền (bảng 1 SGK Sinh học 12). Hãy hoàn thành bảng sau:

Mã trong ADN Mã trong mARN Thông tin được giái mã
TAX AUG Mã mở đầu với Met
TXA AGU Axit amin Ser
GXG    
XTA    
GXA    

c) Chỉ ra hậu quả của mỗi đột biến riêng rẽ:

– Mất nuclêôtit số 10.

– Thay thế nuclêôtit số 13 (G bằng A)

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Nguyên tắc bổ sung, A-T, G-X, A-U (trong phiên mã)

Lời giải chi tiết

a) Trình tự mạch bổ sung cho đoạn TAX TXA GXG XTA GXA là: ATG AGT XGX GAT XGT

b)

Mã trong ADN Mã trong mARN Thông tin được giái mã
TAX AUG Mã mở đầu với Met
TXA AGU Axit amin Ser
GXG XGX Arg
XTA  GAU Asp
GXA XGU Arg

c) Mất nuclêôtit số 10 => đột biến lệch khung =>làm thay đổi trình tự axit amin.

Thay thế nuclêôtit số 13 : G => A nên làm thay đổi bộ ba GXA => AXA, dẫn đến làm thay đổi axit amin Ala -> Thr.

 THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button