Khoa học

Giải bài 51.5* trang 81 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Đề bài

51.5*. Bảng dưới đây cho biết số liệu về thời gian thắp sáng tối đa và điện năng tiêu thụ của hai loại đèn có độ sáng bằng nhau.

Bạn đang xem bài: Giải bài 51.5* trang 81 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Loại đèn

Thời gian thắp sáng tối đa

Điện năng tiêu thụ trong 1 h

Giá

Dây tóc (220 V – 75 W)

1 000 h

0,075 kWh

5 000 đồng

Compact (220 V – 20 W)

5 000 h

0,020 kWh

40 000 đồng

 

Dựa vào bảng trên em hãy tính số tiền mà một trường học tiết kiệm được trong 1 năm (365 ngày) khi thay thế 150 bóng đèn dây tóc bằng bóng đèn compact. Cho biết giá điện là 1 500/kWh và mỗi ngày các đèn hoạt động 8h.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Tư duy toán học

Lời giải chi tiết

– Số giờ thắp sáng của các bóng đèn trong một năm là : 8 x 365 = 2920 h.

– Điện năng bóng đèn dây tóc tiêu thụ trong một năm : W1 = 2920 x 0,075 = 219 kWh.

– Tiền điện mà một bóng đèn dây tóc tiêu thụ là trong một năm là : 219 x 1 500 = 328 500 (đồng).

– Điện năng bóng đèn compact tiêu thụ trong một năm là : W2 = 2920 x 0,020 = 58,4 kWh.

– Tiền điện mà một bóng đèn compact tiêu thụ trong một năm là : 58,4 x 1 500 = 87 600 (đồng)

– Bóng đèn dây tóc có thời gian thắp sáng tối đa là 1 000 h, để thắp sáng 2 920 h cần tối thiểu số bóng là : 2920 : 1000 = 2,92 (3 bóng)

– Bóng đèn compact có thời gian thắp sáng tối đa là 5000 h, để thắp sáng 2 920 h cần tối thiểu số bóng là : 2920 : 5000 = 0,584 (1 bóng).

– Tiền để mua bóng đèn dây tóc là : 3 x 5 000 = 15 000 (đồng).

– Tiền để mua bóng đèn compact là : 1 x 40 000 = 40 000 (đồng).

– Tiền điện và tiền mua bóng đèn dây tóc là : 328 500 + 15 000 = 343 500 (đồng).

– Tiền điện và tiền mua bóng compact là : 87 600 + 40 000 = 127 600 (đồng).

– Số tiền mà trường học tiết kiệm được trong một năm (365 ngày) khi thay 150 bóng đèn dây tóc bằng bóng đèm compact là : (343 500 – 127 600) x 150 = 32 385 000 (đồng).

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Khoa học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button