Khoa học

Giải bài 46.6* trang 75 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Đề bài

46.6*. Một học sinh xách một chiếc cặp nặng 100 N đi từ tầng 1 lên tầng 3 của trường học. Biết mỗi tầng của trường học cao 3,5 m và 1 J là năng lượng cần để nâng một vật nặng 1 N lên độ cao 1 m. Hỏi năng lượng mà học sinh này cần sử dụng là bao nhiêu (J)?

Bạn đang xem bài: Giải bài 46.6* trang 75 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Sử dụng các phép tính toán học, lập luận theo đề bài.

Lời giải chi tiết

Khi xách chiếc cặp từ tầng 1 lên tầng 3, học sinh đó nâng chiếc cặp lên độ cao là:

2 x 3,5 = 7 (m)

Năng lượng cần để nâng chiếc cặp 100 N từ tầng 1 lên tầng 3:

100 x 7 = 700 (J).

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Khoa học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button