Khoa học

Giải bài 40.2 trang 66 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Đề bài

40.2. Có hai thanh nam châm giống hệt nhau được lần lượt xếp như Hình 40.1. Trong những trường hợp nào có lực đẩy, có lực hút ? Lực tác dụng giữa hai thanh nam châm là lực tiếp xúc hay không tiếp xúc ?

Bạn đang xem bài: Giải bài 40.2 trang 66 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

hinh 401s Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Cùng cực thì đẩy nhau, khác cực thì hút nhau

Lực tiếp xúc xuất hiện khi vật gây ra lực có sự tiếp xúc với vật chịu tác dụng của lực

Lực không tiếp xúc xuất hiện khi vật gây ra lực không có sự tiếp xúc với vật chịu tác dụng của lực.

Lời giải chi tiết

Lực đẩy : hình a, c

Lực hút : hình b, d

Hai thanh nam châm không tiếp xúc với nhau nên chịu tác dụng của lực không tiếp xúc.

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Khoa học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button