Địa lý

Giải bài 4 trang 64 vở bài tập Địa lí 7

Đề bài

Thắng lợi to lớn của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi từ sau năm 1960 có phần đóng góp rất đáng kể của:

Bạn đang xem bài: Giải bài 4 trang 64 vở bài tập Địa lí 7

a. Thắng lợi cách mạng Việt Nam

b. Sự ra đời của hệ thống xã hội chủ nghĩa

c. Sự sụp đổ của hệ thống thuộc địa

d. Sự thất bại của phe phát xít

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Xem lại kiến thức lịch sử và dân cư – Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Thắng lợi to lớn của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi từ sau năm 1960 có phần đóng góp rất đáng kể của sự ra đời của hệ thống xã hội chủ nghĩa.

Chọn: B

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Địa lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button