Địa lý

Giải bài 4 trang 24 Tập bản đồ Địa lí 12

Đề bài

Hãy điền nội dung phù hợp vào sơ đồ dưới đây để thể hiện rõ việc sử dụng và bảo vệ tài nguyên ở Việt Nam.

24 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Xem lại kiến thức sử dụng và bảo vệ tài nguyên – Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

hinh 51 tbd dia li 12 ddn Trường THPT Thu Xà

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button