Sinh học

Giải bài 4 trang 117 SBT Sinh học 10

Đề bài

Trình bày diễn biến cơ bản trong quá trình phân chia nhân.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Xem lại Quá trình phân bào

Lời giải chi tiết

Quá trình phân chia nhân: 

+ Kì đầu: Các NST kép dần co xoắn lại,màng nhân tiêu biến,thoi phân bào dần xuất hiện.
+ Kì giữa: Các NST kép co xoắn cực đại và tập trung thành 1 hàng ở mặt phẳng xích đạo. Thoi phân bào được đính vào 2 phía của NST tại tâm động.
+ Kì sau: Các nhiễm sắc tử tách nhau ra và di chuyển trên thoi phân bào về 2 cực của tế bào.
+ Kì cuối: NST dãn xoắn dần và màng nhân xuất hiện.

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button