Sinh học

Giải bài 4 trang 11 SBT Sinh học 12

Đề bài

Số lượng NST lưỡng bội của một loài là 2n = 10. Có bao nhiêu NST được dự đoán ở:

a) Thể một                    b) Thể ba

c) Thể bốn                    d) Thể ba kép

e) Thể không

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Xem lí thuyết Đột nhiễm số lượng nhiễm sắc thể

Lời giải chi tiết

a) Thể một: 2n-1 =9

b) Thể ba: 2n+1= 11

c) Thể bốn: 2n+2 =12

d) Thể ba kép: 2n+1+1 = 12

e) Thể không: 2n-2=8

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button