Sinh học

Giải bài 34 trang 136 SBT Sinh học 10

Đề bài

Các loại đại phân tử chủ yếu của tế bào là gì ? Chúng được tạo từ những đơn phân nào ?

Bạn đang xem bài: Giải bài 34 trang 136 SBT Sinh học 10

Lời giải chi tiết

Ba loại đại phân tử chủ yếu là axit Nuclêic, Prôtêin, Pôlisaccarit.

– Axit Nuclêic được cấu tạo từ các Guclêôtit.

– Prôtêin cấu tạo từ các axit amin.

– Pôlisaccarit cấu tạo từ các phân tử Glucôzơ.

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Sinh học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button