Địa lý

Giải bài 3 trang 81 vở bài tập Địa lí 9

Đề bài

Dựa vào bảng 32.1 trong SGK, đánh dấu (X) vào ô thích hợp thể hiện địa bàn phân bố chủ yếu của một số cây công nghiệp lâu năm ở Đông Nam Bộ.

Bạn đang xem bài: Giải bài 3 trang 81 vở bài tập Địa lí 9

323a Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Xem lại lí thuyết bài 32 Đông Nam Bộ (tiếp theo).

Lời giải chi tiết

323b Trường THPT Thu Xà
THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Địa lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button