Địa lý

Giải bài 3 trang 66 vở bài tập Địa lí 7

Đề bài

Vẽ biểu đồ biểu hiện tỷ lệ dân số và sản lượng công nghiệp của châu Phi so với thế giới theo số liệu ở bài tập 3, trang 96 SGK

Bạn đang xem bài: Giải bài 3 trang 66 vở bài tập Địa lí 7

* Nhận xét về trình độ phát triển công nghiệp của châu Phi: …………………………….

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Kĩ năng vẽ và nhận xét biểu đồ.

Lời giải chi tiết

Vẽ biểu đồ:4 1 Trường THPT Thu Xà

* Nhận xét về trình độ phát triển công nghiệp của châu Phi: Châu Phi có ngành công nghiệp chậm phát triển, giá trị sản lượng công nghiệp của châu Phi chỉ chiếm 2% so với thế giới. Trong khi đó dân số châu Phi chiếm tới 13,4% dân số thế giới.

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Địa lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button