Địa lý

Giải bài 3 trang 61 SGK Địa lí 8

Đề bài

Vẽ biểu đồ hình cột và nhận xét GDP/người của các nước ASEAN theo số liệu dưới đây:

Bảng 17.1: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân đầu người của một số nước Đông Nam Á năm 2001 (đơn vị: USD).

1656585755 967 7 Trường THPT Thu Xà

(Nguồn: Niên giám thống kê 2002, NXB Thống kê, Hà Nội, 2003)

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Kỹ năng vẽ biểu đồ và nhận xét biểu đồ.

Lời giải chi tiết

Bạn đang xem bài: Giải bài 3 trang 61 SGK Địa lí 8

tr61 3 Trường THPT Thu Xà

Biểu đồ tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân đầu người của một số nước Đông Nam Á

năm 2001 (USD)

Nhận xét: GDP/người chênh lệch lớn giữa các quốc gia.

+ Nước có GDP/người lớn nhất là Xin-ga-po (2 0740 USD/người), gấp nước có bình quân GDP/người thấp nhất là Cam-pu-chia (280 USD/người) tới 74 lần.

+ Sau Xin-ga-po là Bru-nây (12 300 GDP/người), Ma-lai-xi-a (3 680 USD/người), Thái Lan (1 870 USD/người)

+ Các nước còn lại có GDP/người < 1 000 USD là: Cam-pu-chia, In-đô-nê-xi-a, Lào, Phi-lip-pin, Việt Nam.

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Địa lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button