Địa lý

Giải bài 3 trang 60 vở bài tập Địa lí 7

Đề bài

Điền vào bảng dưới đây các đặc điểm khác biệt của hai kiểu môi trường nhiệt đới và hoang mạc ở châu Phi.1656026804 813 10 Trường THPT Thu Xà

Bạn đang xem bài: Giải bài 3 trang 60 vở bài tập Địa lí 7

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Xem lại kiến thức các đặc điểm khác của môi trường – Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

10 1 Trường THPT Thu Xà

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Địa lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button