Địa lý

Giải bài 3 trang 51 vở bài tập Địa lí 8

Đề bài

a) Dựa vào bản đồ hành chính hiện nay, lập bảng thống kê các tỉnh và thành phố theo mẫu sau:46 Trường THPT Thu Xà

46 1 Trường THPT Thu Xà

46 2 Trường THPT Thu Xà

46 3 Trường THPT Thu Xà

b) Nhận xét cơ cấu lãnh thổ hành chính nước ta.

Nước ta có ……. tỉnh và ……… thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó có …… tỉnh nội địa và ………. tỉnh ven biển.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Kĩ năng khai thác Atlat Địa lí VN trang 4-5.

Lời giải chi tiết

a) Đánh dấu vào bảng

46 4 Trường THPT Thu Xà

46 5 Trường THPT Thu Xà

46 6 Trường THPT Thu Xà

46 7 Trường THPT Thu Xà

b) Cơ cấu lãnh thổ hành chính nước ta

Nước ta có 58 tỉnh và 5 thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó có 35 tỉnh nội địa và 28 tỉnh ven biển.

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button