Địa lý

Giải bài 3 trang 20 Tập bản đồ Địa lí 12

Đề bài

Hãy hoàn thành bảng dưới đây để nêu rõ đặc trưng cơ bản của miền.

  Ranh giới và phạm vi miền Các đặc trưng cơ bản
Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ    
Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ    
Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ    

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Xem lại kiến thức các miền địa lí tự nhiên – Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

20 Trường THPT Thu Xà

20 1 Trường THPT Thu Xà

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button