Môn toán

Giải bài 29: Ngày – giờ, giờ – phút (tiết 1) trang 106 Vở bài tập toán 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

b1 tiet 1 12 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Quan sát đồng hồ rồi viết số vào chỗ chấm cho thích hợp.

Lời giải chi tiết:

tr loi b1 tiet 1 5 Trường THPT Thu Xà

Bài 2

Nối đồng hồ chỉ thời gian thích hợp với mỗi bức tranh.

b2 tiet 1 8 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Quan sát tranh rồi nối với đồng hồ chỉ thời gian thích hợp.

Lời giải chi tiết:

tr loi b2 tiet 1 6 Trường THPT Thu Xà

Bài 3

Khoanh vào chữ đặt trước đồng hồ chỉ thời gian thích hợp với mỗi bức tranh.

bai 3 tiet 1 1 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Quan sát tranh vẽ để tìm thời gian thích hợp với mỗi bức tranh.

Lời giải chi tiết:

tr loi bai 3 tiet 1 Trường THPT Thu Xà

Bài 4

Vẽ kim đồng hồ chỉ thời gian thích hợp diễn ra mỗi hoạt động.

bai 4 tiet 1 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Vẽ kim đồng hồ chỉ thời gian diễn ra mỗi hoạt động sao cho kim ngắn chỉ giờ và kim dài chỉ phút.

Lời giải chi tiết:

tra loi b4 tiet 1 Trường THPT Thu Xà

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button