Môn toán

Giải bài 28: Luyện tập chung trang 104 Vở bài tập toán 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 1

Đ, S?

bai 1 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ rồi điền Đ, S vào ô trống cho thích hợp.

Lời giải chi tiết:

tr loi bai 1 Trường THPT Thu Xà

Bài 2

Viết tên các đoạn thẳng vào chỗ chấm.

a) Cho 3 điểm M, N, P không thẳng hàng.              b) Cho 3 điểm M, N, P thẳng hàng.

bai 2 Trường THPT Thu Xà

Trong hình có các đoạn thẳng:………….                  Trong hình có các đoạn thẳng…………

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ, kể tên các đoạn thẳng có trong mỗi hình.

Lời giải chi tiết:

bai 2 1 Trường THPT Thu Xà

          Trong hình có các đoạn thẳng: MN, NP         Trong hình có các đoạn thẳng MN, NP, MP

Bài 3

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

bai 3 Trường THPT Thu Xà

Trong hình trên có …….. hình tứ giác.

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ, em hãy đếm số hình tứ giác rồi điền số thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

bai 3 1 Trường THPT Thu Xà

Trong hình trên có 4 hình tứ giác.

Bài 4

Nối các điểm để được:

bai 4 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Em hãy nối các điểm thỏa mãn yêu cầu của bài toán.

Lời giải chi tiết:

tra loi bai 4 Trường THPT Thu Xà

Tương tự, em hãy tìm các cách nối khác để được một đường gấp khúc gồm 3 đoạn thẳng và một hình tam giác.

Bài 5

Hôm qua, chú ốc sên bò 13 cm từ nhà đến siêu thị mua đồ, rồi bò thêm 27 cm từ siêu thị đến bờ ao. Tính độ dài quãng đường mà ốc sên đã bò?

bai 5 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Quãng đường ốc sên đã bò = quãng đường từ nhà đến siêu thị + quãng đường từ siêu thị đến bờ ao.

Lời giải chi tiết:

Quãng đường ốc sên đã bò là

27 + 13 = 40 (cm)

Đáp số: 40 cm

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button