Môn toán

Giải bài 27: Thực hành gấp, cắt, ghép, xếp hình. Vẽ đoạn thẳng (Tiết 2) trang 102 Vở bài tập toán 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 1

Vẽ các đoạn thẳng: AB có độ dài 6 cm và CD có độ dài 10 cm.

Phương pháp giải:

– Cách vẽ đoạn thẳng AB dài 6 cm:

Bước 1: Chấm 1 điểm và đặt tên điểm A.

Bước 2: Đặt thước để vạch số 0 của thước trùng với điểm A, lấy điểm điểm B ở vị trí 6 cm.

Bước 3: Nối hai điểm A và B ta đoạn thẳng AB dài 6 cm.

– Làm tương tự để vẽ đoạn thẳng CD dài 10 cm.

Lời giải chi tiết:

29 5 Trường THPT Thu Xà

210 3 Trường THPT Thu Xà

Bài 2

Cho hình chữ nhật MNPQ.

b2 tiet 2 8 Trường THPT Thu Xà

Đo độ dài các đoạn thẳng QP và MQ rồi vẽ lại các đoạn thẳng đó.

Phương pháp giải:

Học sinh tự đo độ dài các đoạn thẳng QP và MQ rồi vẽ lại các đoạn thẳng đó theo đúng kích thước đã đo được.

Bài 3

Vẽ hình vuông tiếp theo vào vị trí (4) rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm.

b3 tiet 2 8 Trường THPT Thu Xà

Hình vuông (4) có cạnh dài …… cm.

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ, tìm quy luật để xác định độ dài cạnh hình vuông (4) và vẽ tiếp vào hình trên.

Lời giải chi tiết:

tr loi b3 tiet 2 4 Trường THPT Thu Xà

Hình vuông (4) có cạnh dài 4 cm.

Bài 4

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Con đường dài nhất đưa chú chó đến khúc xương là con đường nào?

b4 tiet 2 6 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Quan sát hình và xác định độ dài mỗi quãng đường bằng mấy cạnh hình vuông rồi khoanh đáp án thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Quãng đường A, B, C  có độ dài bằng 6 cạnh hình vuông.

Quãng đường D có độ dài bằng 7 cạnh hình vuông.

Vậy ta chọn đáp án D.

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button