Môn toán

Giải bài 27: Thực hành gấp, cắt, ghép, xếp hình. Vẽ đoạn thẳng (Tiết 1) trang 100 Vở bài tập toán 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 1

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Mai có 4 hình tam giác giống nhau như sau:

b1 tiet 1 11 Trường THPT Thu Xà

Dùng 4 hình đó, Mai không thể xếp được hình nào dưới đây?

1653830395 188 bai 1 tiet 1 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để nhận biết hình nào không thể xếp được từ 4 tam giác giống nhau.

Lời giải chi tiết:

1653830395 636 tr loi bai 1 tiet 1 Trường THPT Thu Xà

Vậy dùng 4 hình tam giác giống nhau, Mai không thể xếp dc hình D.

Bài 2

Kẻ thêm một đoạn thẳng trong mỗi hình dưới đây để khi cắt theo đường kẻ đó, ta sẽ nhận được 1 hình tứ giác và 1 hình tam giác.

b2 tiet 1 7 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Em hãy kẻ thêm 1 đoạn thẳng trong mỗi hình để hình nhận được có 1 tứ giác và 1 hình tam giác. (Có nhiều cách vẽ khác nhau)

Lời giải chi tiết:

Cách 1

tr loi b2 tiet 1 5 Trường THPT Thu Xà

Cách 2

cach 2 Trường THPT Thu Xà

Tương tự, em hãy tìm thêm các cách kẻ khác cho bài toán.

Bài 3

Tô màu hai hình ở cột bên trái ghép được hình ở cột bên phải.

bai 3 tiet 1 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Quan sát các hình ở cột bên trái và cột bên phải rồi tìm hai hình ở cột bên trái ghép được hình ở cột bên phải. Tô màu cho các hình đó.

Lời giải chi tiết:

tr loi b3 tiet 1 5 Trường THPT Thu Xà

Ghép hình số 1 và số 3 ở cột bên trái ta được hình ở cột bên phải.

Học sinh tự tô màu theo yêu cầu bài toán.

Bài 4

Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu).

Dùng các hình tam giác nhỏ như nhau để ghép được các hình sau đây. Mỗi hình được ghép từ bao nhiêu hình tam giác như vậy?

b4 tiet 1 8 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Em hãy chia các hình b, c, d thành các hình tam giác bằng nhau rồi điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết:

tr loi b4 tiet 1 4 Trường THPT Thu Xà

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button