Môn toán

Giải bài 26: Đường gấp khúc. Hình tứ giác (tiết 2) trang 98 Vở bài tập toán 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 1

Khoanh vào vật có dạng đường gấp khúc và dạng hình tứ giác trong bức tranh bên dưới.

b1 tiet 2 5 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ và dựa vào hình dạng của hình tứ giác, đường gấp khúc rồi khoanh vào các vật theo yêu cầu của bài toán.

Lời giải chi tiết:

Các vật có dạng đường gấp khúc:

gap khuc Trường THPT Thu Xà

Các vật có dạng hình tứ giác:

tu giac Trường THPT Thu Xà

Bài 2

Vẽ một đường kẻ chia hình dưới đây thành hai phần: một phần chỉ có hình tứ giác, một phần chỉ có hình tam giác.

b2 tiet 2 7 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Quan sát và nhận dạng các hình vẽ rồi kẻ một đường chia hình thành hai phần: một phần chỉ có hình tứ giác, một phần chỉ có hình tam giác.

Lời giải chi tiết:

tr loi b2 tiet 2 5 Trường THPT Thu Xà

Bài 3

Cho hình vẽ:

b3 tiet 2 7 Trường THPT Thu Xà

a) Viết tên các đường gấp khúc thích hợp vào chỗ chấm.

Các đường gấp khúc gồm 3 đoạn thẳng là:………………………………………………………………….

Đường gấp khúc gồm 4 đoạn thẳng là:……………………………………………………………………….

b) Tính độ dài đường gấp khúc BCDE.

Phương pháp giải:

– Quan sát hình vẽ rồi viết tên các đường gấp khúc gồm 3 đoạn thẳng, 4 đoạn thẳng.

– Độ dài đường gấp khúc BCDE là tổng độ dài các đoạn thẳng BC, CD, DE.

Lời giải chi tiết:

a) Các đường gấp khúc gồm 3 đoạn thẳng là: ABCD, BCDE.

Đường gấp khúc gồm 4 đoạn thẳng là: ABCDE.

b) Độ dài đường gấp khúc BCDE là

5 + 5 + 3 = 13 (cm)

Đáp số: 13 cm

Bài 4

Hai bạn ốc sên Bu và Bi bò qua sân theo hai đường như hình vẽ.

b4 tiet 2 5 Trường THPT Thu Xà

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

a) Bu bò quãng đường dài ….. cm. Bi bò quãng đường dài ……. cm.

b) Bạn ……… bò quãng đường dài hơn.

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ, tính độ dài quãng đường mỗi bạn bò được rồi điền vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết:

a) Bu bò quãng đường dài 10 cm. Bi bò quãng đường dài 11 cm.

b) Bạn Bi bò quãng đường dài hơn.

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button