Môn toán

Giải bài 26: Đường gấp khúc. Hình tứ giác (tiết 1) trang 97 Vở bài tập toán 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 1

Viết tên các đường gấp khúc vào chỗ chấm.

b1 tiet 1 9 Trường THPT Thu Xà

         Đường gấp khúc ………………………….                        Đường gấp khúc ……………………………

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ rồi viết tên các đường gấp khúc vào trong hình vẽ.

Lời giải chi tiết:

b1 tiet 1 10 Trường THPT Thu Xà

                            Đường gấp khúc MNPQ                                      Đường gấp khúc ABCDE

Bài 2

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Trong hình vẽ bên có …………. hình tứ giác.

b2 tiet 1 6 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ và dựa vào hình dạng của  hình tứ giác em hãy đếm số hình tứ giác và điền số thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Trong hình vẽ bên có 8 hình tứ giác.

tr loinb2 tiet 1 Trường THPT Thu Xà

Bài 3

Tính độ dài đường gấp khúc MNPQ.

b3 tiet 1 9 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Độ dài đường gấp khúc MNPQ là tổng độ dài các đoạn thẳng MN, NP, PQ.

Lời giải chi tiết:

Độ dài đường gấp khúc MNPQ là

3 + 4 + 5 = 12 (cm)

Đáp số: 12 cm

Bài 4

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

b4 tiet 1 7 Trường THPT Thu Xà

Tất cả những ngôi nhà trên được xếp từ ……. mảnh giấy hình tam giác, ……. mảnh giấy hình tứ giác và …… mảnh giấy hình tròn.

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ, đếm số hình tam giác, hình tứ giác, hình tròn rồi điền số thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Tất cả những ngôi nhà trên được xếp từ 4 mảnh giấy hình tam giác, 9 mảnh giấy hình tứ giác và 2 mảnh giấy hình tròn.

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button