Môn toán

Giải bài 25: Điểm, đoạn thẳng, đường thẳng, đường cong, ba điểm thẳng hàng (tiết 2) trang 95, 96 Vở bài tập toán 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 1

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

1653823294 75 b1 tiet 2 4 Trường THPT Thu Xà

Trong hình vẽ trên có:

a) Đường thẳng: ……………………………………………………………………………………………………..

b) Đường cong: ………………………………………………………………………………………………………

Phương pháp giải:

Quan sát hình, đếm số đường thẳng, đường cong rồi điền vào chỗ chấm cho thích hợp.

Lời giải chi tiết:

a) Đường thẳng: AB.

b) Đường cong: x, y

Bài 2

Đ, S?

bai 2 tiet 2 1 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ, nếu 3 điểm cùng nằm trên một đường thẳng (hoặc đoạn thăng) thì ba điểm đó thẳng hàng.

Lời giải chi tiết:

tr loi bai 2 tiet 2 1 Trường THPT Thu Xà

Bài 3

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Ba điểm thẳng hàng trong hình vẽ bên là: A, N, C và ………………………………………………….

b3 tiet 2 6 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ, ba điểm thẳng hàng là ba điểm cùng nằm trên một đường thẳng hoặc một đoạn thẳng.

Lời giải chi tiết:

Ba điểm thẳng hàng trong hình vẽ bên là: A, N, C và B, N, D.

Bài 4

Quan sát tranh rồi nối để có câu hợp lí.

b4 tiet 2 4 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ rồi nối các câu cho thích hợp.

Lời giải chi tiết:

tra loi b4 tiet 2 1 Trường THPT Thu Xà

Bài 5

a) Vẽ đường thẳng AB. Vẽ đoạn thẳng MN.

b) Vẽ điểm D để có ba điểm C, D, E thẳng hàng.

cau 5 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Học sinh vẽ hình.

Lời giải chi tiết:

a) Đường thẳng AB:

tr loi 5a Trường THPT Thu Xà

Đoạn thẳng MN:

mn Trường THPT Thu Xà

b) Vẽ điểm D để có 3 điểm C, D, E thẳng hàng.

tra loi 5b Trường THPT Thu Xà

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button