Môn toán

Giải bài 25: Điểm, đoạn thẳng, đường thẳng, đường cong, ba điểm thẳng hàng (tiết 1) trang 94 Vở bài tập toán 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 1

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

a) Trong hình vẽ bên có các điểm là:…………………………………………………………………………

b) Trong hình vẽ có các đoạn thẳng là:………………………………………………………………………

b1 tiet 1 8 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ rồi viết tên các điểm và đoạn thẳng vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết:

a) Trong hình vẽ bên có các điểm là: A, B, C, M, N.

b) Trong hình vẽ có các đoạn thẳng là: AB, MN.

Bài 2

Viết vào chỗ chấm (theo mẫu).

bai 2 tiet 1 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Quan sát hình, kể tên các đoạn thẳng rồi điền vào ô trống cho thích hợp.

Lời giải chi tiết:

tra loi bai 2 tiet 1 Trường THPT Thu Xà

Bài 3

Đo độ dài các đoạn thẳng rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Đoạn thẳng MN dài ……. cm.

Đoạn thẳng NP dài ……. cm.

b3 tiet 1 8 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Em hãy đo bằng thước kẻ rồi viết độ dài các đoạn thẳng vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết:

Đoạn thẳng MN dài 5 cm.

Đoạn thẳng NP dài 3 cm.

Bài 4

Cho hình vẽ:

b4 tiet 1 6 Trường THPT Thu Xà

a) Đo độ dài các đoạn thẳng rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Đoạn thẳng AB dài ….. cm.             Đoạn thẳng BC dài ….. cm.

Đoạn thẳng CD dài ….. cm.             Đoạn thẳng DE dài ….. cm.

b) Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Đoạn thẳng …… dài nhất.                 Đoạn thẳng…… ngắn nhất.

Đoạn thẳng AB và đoạn thẳng …… dài bằng nhau.

Phương pháp giải:

Em hãy đo bằng thước kẻ rồi viết độ dài các đoạn thẳng vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết:

a) Đoạn thẳng AB dài 2 cm.                Đoạn thẳng BC dài 4 cm.

Đoạn thẳng CD dài 2 cm.                    Đoạn thẳng DE dài 1 cm.

b) Đoạn thẳng BC dài nhất.                 Đoạn thẳng DE ngắn nhất.

Đoạn thẳng AB và đoạn thẳng CD dài bằng nhau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button