Môn toán

Giải bài 24: Luyện tập chung (tiết 1) trang 91, 92 Vở bài tập toán 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 1

Đặt tính rồi tính.

35 – 9                       41 – 6                     70 – 34                     55 – 26  

……..                       ……….                     ……….                      ……….

……..                       ……….                     ……….                      ……….

……..                       ……….                     ……….                      ……….

Phương pháp giải:

– Đặt tính: Viết các số cùng hàng thẳng cột với nhau.   

– Tính: Tính theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

bai 24 tiet 1 1 Trường THPT Thu Xà

Bài 2

Số?

1653815565 762 b2 tiet 1 5 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả các phép tính theo chiều mũi tên rồi điền số thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

tr loi b2 tiet 1 4 Trường THPT Thu Xà

Bài 3

Rô-bốt cần leo qua 52 bậc cầu thang. Rô-bốt đã leo được 19 bậc. Hỏi Rô-bốt cần leo thêm bao nhiêu bậc cầu thang nữa?

Phương pháp giải:

Số bậc cầu thang rô-bốt cần leo thêm = Số bậc thang rô-bốt cần leo – Số bậc đã leo được.

Lời giải chi tiết:

Rô-bốt cần leo thêm số bậc cầu thang là

52 – 19 = 33 (bậc)

Đáp số: 33 bậc

Bài 4

Dựa vào câu chuyện của sóc, chuột và nhím, em hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

b4 tiet 1 5 Trường THPT Thu Xà

Phép tính nào sau đây có kết quả là số hạt dẻ của sóc?

A. 73 – 33                  B. 61 – 26                  C. 83 – 45

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả các phép trừ rồi lựa chọn đáp án có kết quả lớn hơn 35 và nhỏ hơn 40.

Lời giải chi tiết:

Ta có 73 – 33 = 40               61 – 26 = 35              83 – 45 = 38

Vậy số hạt dẻ của sóc là 38. Chọn đáp án C.

Bài 5

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

b5 tiet 1 1 Trường THPT Thu Xà

a) Ghép hai trong ba thẻ số trên được các số có hai chữ số lớn hơn 40 và bé hơn 50 là:

…………………………………………………………………………………………………………………………..

b) Tìm tổng và hiệu của số tìm được ở câu a với số trên tấm thẻ còn lại.

……………………………………………………………………………………………………………………………

Phương pháp giải:

a) Trong 3 tấm thẻ, chọn một thẻ làm số chục và 1 thẻ còn lại làm số đơn vị ta được số có 2 chữ số. Lựa chọn số lớn hơn 40 và bé hơn 50 rồi điền vào chỗ chấm.

b) Tính tổng và hiệu của số tìm được ở câu a với số trên tấm thẻ còn lại rồi điền vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết:

a) Ghép hai trong ba thẻ số trên được các số có hai chữ số lớn hơn 40 và bé hơn 50 là: 43 và 48.

b) Tổng và hiệu của số tìm được ở câu a với số trên tấm thẻ còn lạilà:

43 + 8 = 51                            43 – 8 = 35

48 + 3 = 51                            48 – 3 = 45

THPT Thu Xà

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button