Môn toán

Giải bài 23: Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có hai chữ số (tiết 4) trang 88 Vở bài tập toán 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 1

Đặt tính rồi tính

51 – 25                  72 – 36                   96 – 48                   70 – 35

………..                     ……….                      ……….                      ………..

………..                     ……….                      ……….                      ………..

………..                     ……….                      ……….                      ………..

Phương pháp giải:

Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

Tính theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

1654299782 677 tr loi bai 1 Trường THPT Thu Xà

Bài 2

Viết chữ số thích hợp vào ô trống.

cau 2 tiet 4 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Dựa vào cách đặt tính rồi tính của phép trừ để tìm các số còn thiếu.

Lời giải chi tiết:

tr loi cau 2 tiet 4 Trường THPT Thu Xà

Bài 3

Một tòa nhà có 90 cửa sổ. Có 52 cửa sổ đang mở. Hỏi có bao nhiêu cửa sổ không mở?

Phương pháp giải:

Số cửa sổ không mở = Số cửa sổ của tòa nhà – Số cửa sổ đang mở.

Lời giải chi tiết:

Số cửa sổ không mở là

90 – 52 = 38 (cửa sổ)

Đáp số: 38 cửa sổ

Bài 4

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

a) Kết quả tính 42 + 28 – 26 là:

A. 34                          B. 44                           C. 54

b) Kết quả tính 42 – 34 + 62 là:

A. 60                          B. 70                           C. 80

Phương pháp giải:

Tính theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

a) Ta có 42 + 28 – 26 = 70 – 26 = 44

b) 42 – 34 + 62 = 8 + 62 = 70

Ta khoanh đáp án như sau:

tr loi bai 4 tiet 4 Trường THPT Thu Xà

Bài 5

Hãy giúp gà con tìm mẹ, biết rằng gà mẹ đang đứng ở ô ghi phép tính có kết quả lớn nhất. Tô màu vàng cho gà mẹ và gà con.

cau 5 tiet 4 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả các phép trừ trong hình rồi tô màu theo yêu cầu bài toán.

Lời giải chi tiết:

50 – 6 = 44                            61 – 13 = 48                          73 – 23 = 50

Em thấy phép tính 73 – 23 có kết quả lớn nhất.

Ta tô màu như sau:

tr loi cau 5 tiet 4 Trường THPT Thu Xà

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button