Sinh học

Giải bài 21,22,23,24,25 trang 94 SBT Sinh học 12

Câu 21

21. Sự hình thành lớp màng lipôprôtêin có vai trò

A. phân biệt các giọt côaxecva với môi trường xung quanh, qua màng côaxecva trao đổi chất với môi trường

B. làm cho côaxecva trở thành cơ thể đơn bào.

C. làm cho quá trình tổng hợp và phân giải chất hữu cơ diễn ra nhanh hơn.

D. là bước tiến bộ quan trọng trong giai đoạn tiến hoá tiền sinh học.

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Nguồn gốc sự sống

Lời giải chi tiết:

 

capture 2 Trường THPT Thu Xà

Chọn A

Câu 22

22. Sự xuất hiện các enzim có vai trò

A. là bước tiến bộ quan trọng trong giai đoạn tiến hoá tiền tế bào.

B. làm cho quá trình tổng hợp và phân giải chất hữu cơ diễn ra nhanh hơn.

C. là sự kết hợp các phân tử prôtêin với các ion kim loại tạo thành các chất xúc tác hoá học trong tế bào.

D. thúc đẩy quá trình trao đổi chất giữa giọt côaxecva với môi trường xung quanh.

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Nguồn gốc sự sống

Lời giải chi tiết:

Các enzim có vai trò xúc tác các phản ứng sinh học diễn ra nhanh hơn

Chọn B

Câu 23

23. Những cơ thể sống đầu tiên có những đặc điểm nào ?

A. Cấu tạo đơn giản – Dị dưỡng – Yếm khí.

B. Cấu tạo phức tạp – Tự dưỡng – Hiếu khí.

C. Cấu tạo đơn giản – Tự dưỡng – Hiếu khí.

D. Cấu tạo đơn giản – Dị dưỡng – Hiếu khí.

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Nguồn gốc sự sống

Lời giải chi tiết:

Do trong khí quyển nguyên thủy không có khí oxi và nguồn năng lượng chủ yếu từ môi trường

Những cơ thể sống đầu tiên có những đặc điểm có cấu tạo đơn giản – dị dưỡng – yếm khí.

Chọn A


Câu 24

24. Sự kiện quan trọng để hình thành những cơ thể sống có khả năng di truyền đặc điểm của chúng cho đời sau là

A. sự xuất hiện cơ chế nhân đôi

B. sự hình thành màng lipôprôtêin.

C. sự hình thành các côaxecva

D. sự xuất hiện các enzim.

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Nguồn gốc sự sống

Lời giải chi tiết:

Cơ chế nhân đôi xuất hiện giúp các cơ thể sống di truyền đặc điểm cho đời sau

Chọn A

Câu 25

25. Đặc điểm nào sau đây là cơ quan thoái hoá ở người ?

A. Người có đuôi, hoặc có nhiều đôi vú.

B. Lồng ngực hẹp theo chiều lưng bụng

C. Mấu lồi ở mép vành tai.

D. Tay (chi trước) ngắn hơn chân (chi sau).

Phương pháp giải:

Cơ quan thoái hóa (cũng là cơ quan tương đồng) là cơ quan phát triển không đầy đủ ở cơ thể trưởng thành. Do điều kiện sống của loài thay đổi, các cơ quan này mất dần chức năng ban đầu…

Lời giải chi tiết:

Mấu lồi ở mép vành tai phía trên của người là di tích đầu nhọn của vành tai thú

Chọn C

 THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button