Địa lý

Giải bài 2 trang 81 vở bài tập Địa lí 9

Đề bài

Đánh dấu (X) vào ý đúng nhất.

Bạn đang xem bài: Giải bài 2 trang 81 vở bài tập Địa lí 9

a) Khu vực công nghiệp phát triển mạnh ở Đông Nam Bộ là do nguyên nhân nào?

A. Vị trí địa lí thuận lợi.

B. Cơ sở hạ tầng phát triển.

C. Nguồn nhân công có kĩ thuật lành nghề.

D. Cả 3 ý trên đều đúng.

b) Nhận xét chung về sự phân bố sản xuất công nghiệp ở Đông Nam Bộ là:

A. phân bố tập trung ở 3 trung tâm lớn, quan trọng nhất là TP. Hồ Chí Minh.

B. các trung tâm gắn kết với nhau bằng mạng lưới cơ sở hạ tầng.

C. phân bố chủ yếu ở vùng ven sông, ven biển.

D. cả 3 ý trên đều đúng.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Xem lại lí thuyết bài 32 Đông Nam Bộ (tiếp theo).

Lời giải chi tiết

a) 

a34r 4 Trường THPT Thu Xà

b) 

a34r 5 Trường THPT Thu Xà

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Địa lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button