Địa lý

Giải bài 2 trang 61 vở bài tập Địa lí 7

Đề bài

Đọc, phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của một số địa điểm ở châu Phi

Bạn đang xem bài: Giải bài 2 trang 61 vở bài tập Địa lí 7

a. Đọc, phân tích các biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa A, B, C, D ở trang 88 SGK và ghi nhận xét vào bảng dưới đây:1656035049 832 11 Trường THPT Thu Xà

b. Xếp loại kiểu khí hậu:

+ Biểu đồ A thuộc kiểu khí hậu: ………………………………………………….

Đặc điểm chung của kiểu khí hậu này là: …………………………………………

c. Biểu đồ B thuộc kiểu khí hậu: …………………….……………………………

Đặc điểm chung của kiểu khí hậu này là: …………………………………………

+ Biểu đồ C thuộc kiểu khí hậu: ………………………………………………….

Đặc điểm chung của kiểu khí hậu này là: ………….……………………………..

+ Biểu đồ D thuộc kiểu khí hậu: ………………………………………………….

Đặc điểm chung của kiểu khí hậu này là: …………………………………………

d. Dựa vào đặc điểm của các biểu đồ A, B, C, D đối chiếu với các vị trí 1, 2, 3, 4 trên lược đồ H.27.2 SGK hãy ghép đôi giữa biểu đồ với vị trí tương ứng.

+ Biểu đồ …………… tương ứng với vị trí số 1 (Li-brơ-vin).

+ Biểu đồ …………… tương ứng với vị trí số 2 (Ua-ga-du-gu).

+ Biểu đồ …………… tương ứng với vị trí số 3 (Lu-bum-ba-si).

+ Biểu đồ ……………. tương ứng với vị trí số 4 (Kếp-tao).

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Kĩ năng đọc, phân tích biểu đồ.

Lời giải chi tiết

a. Hoàn thành bảng11 1 Trường THPT Thu Xà

11 2 Trường THPT Thu Xà

b. Xếp loại kiểu khí hậu:

+ Biểu đồ A thuộc kiểu khí hậu nhiệt đới Nam bán cầu.

Đặc điểm chung của kiểu khí hậu này là có hai mùa mưa và mùa khô rõ rệt.

c. Biểu đồ B thuộc kiểu khí hậu nhiệt đới Bắc bán cầu.

Đặc điểm chung của kiểu khí hậu này là có hai mùa mưa và mùa khô rõ rệt.

+ Biểu đồ C thuộc kiểu khí hậu xích đạo ẩm.

Đặc điểm chung của kiểu khí hậu này là nhiệt độ cao và độ ẩm lớn quanh năm.

+ Biểu đồ D thuộc kiểu khí hậu địa trung hải ở bán cầu Nam.

Đặc điểm chung của kiểu khí hậu này là mưa nhiều vào thu đông.

d. Dựa vào đặc điểm của các biểu đồ A, B, C, D đối chiếu với các vị trí 1, 2, 3, 4 trên lược đồ H.27.2 SGK hãy ghép đôi giữa biểu đồ với vị trí tương ứng.

+ Biểu đồ C tương ứng với vị trí số 1 (Li-brơ-vin).

+ Biểu đồ B tương ứng với vị trí số 2 (Ua-ga-du-gu).

+ Biểu đồ A tương ứng với vị trí số 3 (Lu-bum-ba-si).

+ Biểu đồ D tương ứng với vị trí số 4 (Kếp-tao).

 

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Địa lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button