Địa lý

Giải bài 2 trang 54 vở bài tập Địa lí 8

Đề bài

Vẽ biểu đồ thể hiện tỉ lệ của bộ phận đồi núi và bộ phận đồng bằng trên phần lãnh thổ đất liền nước ta.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Kĩ năng vẽ biểu đồ.

Lời giải chi tiết

48 Trường THPT Thu Xà

Biểu đồ thể hiện tỉ lệ của bộ phận đồi núi và bộ phận đồng bằng trên phần lãnh thổ đất liền nước ta.

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button