Địa lý

Giải bài 2 trang 45 vở bài tập Địa lí 8

Đề bài

Dựa vào bảng trên, tính toán và ghi kết quả vào các khoảng trống trong câu dưới đây:

a) Từ Bắc vào Nam, phần đất liền nước ta kéo dài ….…. vĩ độ, nằm trong đới khí hậu …….

b) Từ tây sang đông, phần đấy liền nước ta mở rộng ……….. kinh độ. Việt nam nằm trọng vẹn trong múi giờ thứ ……….…. theo giờ GMT.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Xem lại kiến thức vị trí và giới hạn lãnh thổ – Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

a) Từ Bắc vào Nam, phần đất liền nước ta kéo dài 15 vĩ độ, nằm trong đới khí hậu nhiệt đới.

b) Từ tây sang đông, phần đấy liền nước ta mở rộng 7 kinh độ. Việt Nam nằm trọng vẹn trong múi giờ thứ 7 theo giờ GMT.

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button