Địa lý

Giải bài 2 trang 23 Tập bản đồ Địa lí 12

Đề bài

Nêu vai trò, ý nghĩa kinh tế và các biện pháp bảo vệ tài nguyên rừng và đa dạng sinh học ở nước ta.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Xem lại kiến thức sử dụng và bảo vệ tài nguyên sinh vật – Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Về các biện pháp bảo vệ tài nguyên rừng:

– Ban hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng.

– Thực hiện nhiều chính sách giao quyền sử dung đất và bảo vệ rừng cho người dân.

– Nâng cao ý thức bảo vệ rừng.

Về các biện pháp bảo vệ sự đa dạng sinh học:

– Xây dựng và mở rộng hệ thống vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên.

– Ban hành “sách Đỏ Việt Nam”.

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button