Tiếng việt

Giải Bài 2: Đọc Danh sách tổ em SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo

Câu 1

Khởi động:

Giới thiệu về các thành viên trong tổ em

Phương pháp giải:

Em hãy giới thiệu thông tin mà em biết về các thành viên trong tổ em. Ví dụ: ngày sinh, sở thích, môn học yêu thích,….

Lời giải chi tiết:

Tổ em có 8 bạn:

Một là bạn Nguyễn Thị Mai, sinh ngày 20 tháng 6 năm 2014.

Hai là bạn Lê Minh Trí, sinh ngày 30 tháng 8 năm 2014.

Ba là bạn Đào Văn Quân, sinh ngày 14 tháng 5 năm 2014.

…..

Tám là bạn Bùi Thanh Tâm, sinh ngày 22 tháng 12 năm 2014.

Phần II

Đọc:

Danh sách tổ em

DANH SÁCH TỔ 1 – LỚP 2A ĐĂNG KÍ THAM GIA CÂU LẠC BỘ

NĂM HỌC 2021 – 2022

1622262611 n5sl Trường THPT Thu Xà

Phần III

Cùng tìm hiểu:

Câu 1: Học sinh tổ 1, lớp 2A lập bản danh sách để làm gì?

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ dòng tiêu đề ở đầu bản danh sách

Lời giải chi tiết:

Học sinh tổ 1, lớp 2A lập bản danh sách để đăng ký tham gia câu lạc bộ.

Câu 2

Câu 2: Bản danh sách có những cột nào?

Phương pháp giải:

Em quan sát bản danh sách

Lời giải chi tiết:

Bản danh sách có 5 cột:

Số thứ tự

– Họ và tên

– Giới tính

– Ngày sinh

– Câu lạc bộ

Câu 3

Câu 3: Chọn biểu tượng phù hợp với từng câu lạc bộ:

1622262611 lihj Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Em hãy quan sát kĩ các bức tranh.

Lời giải chi tiết:

Chọn biểu tượng phù hợp với từng câu lạc bộ:

1622262611 fknh Trường THPT Thu Xà

Câu 4

Câu 4: Đọc thông tin của các bạn đăng ký tham gia Câu lạc bộ Chim sơn ca

Phương pháp giải:

Em quan sát bản danh sách

Lời giải chi tiết:

Thông tin của các bạn đăng kí tham gia Câu lạc bộ Chim sơn ca:

– Bạn Nguyễn Thị Kim Liên, giới tính nữ, sinh ngày 7 – 10 – 2014

– Bạn Lê Văn Tâm, giới tính nam, sinh ngày 30 – 11- 2014

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button