Sinh học

Giải bài 19 trang 18 SBT Sinh học 10

Đề bài

Hãy nêu các ngành chính của giới Thực vật.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Xem lý thuyết Đặc điểm chính của mỗi giới

Lời giải chi tiết

Giới thực vật có 5 ngành

+ Tảo

+ Rêu

+ Quyết

+ Hạt trần 

+ Hạt kín

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button