Sinh học

Giải bài 17 trang 116 SBT Sinh học 10

Đề bài

Một tế bào sinh dục của gà 2n = 78 NST, mỗi NST đơn trong từng cặp NST khác nhau, khi giảm phân không có trao đổi đoạn. Tế bào này nguyên phân 5 đợt ở giai đoạn sinh sản, rồi lớn lên về kích thước, sau đó trải qua giảm phân để tạo ra tinh trùng bình thường.

Bạn đang xem bài: Giải bài 17 trang 116 SBT Sinh học 10

a) Ở giai đoạn sinh sản môi trường đã cung cấp nguyên liệu cho nguyên phân tương đương với bao nhiêu NST đơn mới?

b) Ở giai đoạn chín (giảm phân) cần phải cung cấp thêm nguyên liệu cho nguyên phân tương đương với bao nhiêu NST đơn mới?

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Số lượng NST cung cấp = \((2^k -1) . 2n\)

Lời giải chi tiết

a) Ở giai đoạn sinh sản, số lượng NST cung cấp là:

(25 – 1) X 78 = 2418 NST

b) NST cung cấp ở giai đoạn chín là.

25 X 78 NST = 2496 NST

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Sinh học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button