Khoa học

Giải bài 17.9 trang 46 sách bài tập KHTN 6 – Cánh diều

Đề bài

Đặc điểm nào dưới đây có cả ở trùng giày, trùng roi và trùng biến hình?

Bạn đang xem bài: Giải bài 17.9 trang 46 sách bài tập KHTN 6 – Cánh diều

A. Cơ thể luôn biến đổi hình dạng.

B. Cơ thể có cấu tạo đơn bào.

C. Có khả năng quang hợp.

D. Di chuyển nhờ lộng bơi.

Lời giải chi tiết

B

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Khoa học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button