Sinh học

Giải bài 16,17 trang 123 SBT Sinh học 12

Câu 16

16. Trong một hệ sinh thái, sinh khối của mỗi bậc dinh dưỡng được kí hiệu bằng các chữ từ A đến E. Trong đó

A = 500 kg.                       B = 600 kg

C= 5000 kg.                      D = 50 kg.

E = 5 kg.

Hệ sinh thái nào có chuỗi thức ăn sau là có thể xảy ra ?

A. A ⟶ B ⟶ C ⟶ D.

B. E ⟶ D ⟶ A ⟶ C.

C. E ⟶ D ⟶C ⟶ B.

D. C ⟶ A ⟶ D ⟶ E.

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái

Lời giải chi tiết:

Năng lượng được truyền từ bậc dinh dưỡng thấp lên bậc dinh dưỡng cao. Càng lên bậc dinh dưỡng cao hơn thì năng lượng càng giảm do một phần năng lượng bị thất thoát (hô hấp, tạo nhiệt mất khoảng 70%; chất thải động vật, các bộ phận rơi rụng khoảng 10%) chuyển lên bậc dinh dưỡng cao khoảng 10%

Do đó chỉ có chuổi thưc ăn C ⟶ A ⟶ D ⟶ E tồn tại

Chọn D


Câu 17

17. Kiểu hệ sinh thái nào sau đây có đặc trưng là bức xạ mặt trời là năng lượng đầu vào chủ yếu, được cung cấp thêm một phần vật chất cho hệ sinh thái và có số lượng loài hạn chế ?

A. Hệ sinh thái tự nhiên.

B. Hệ sinh thái nông nghiệp.

C. Hệ sinh thái thành phố.

D. Hệ sinh thái thuỷ sinh.

Phương pháp giải:

Hệ sinh thái này được bổ sung vật chất từ bên ngoài và khống chế số lượng loài sinh trưởng.

Lời giải chi tiết:

Hệ sinh thái nông nghiệp có đặc trưng là bức xạ mặt trời là năng lượng đầu vào chủ yếu, được cung cấp thêm một phần vật chất cho hệ sinh thái và có số lượng loài hạn chế.

Chọn B

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button