Sinh học

Giải bài 16 trang 18 SBT Sinh học 10

Đề bài

Hãy nêu những đặc điểm của giới Nấm.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Xem lý thuyết Đặc điểm chính của mỗi giới

Lời giải chi tiết

Đại diện: nấm men, nấm sợi, nấm đảm, địa y.

– Đặc điểm chung: nhân thực, cơ thể đơn bào hoặc đa bào, cấu trúc dạng sợi, phần lớn thành tế bào có chứa kitin.

– Sinh sản: hữu tính và vô tính nhờ bào tử.

– Sống dị dưỡng.

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button