Khoa học

Giải bài 15.6 trang 41 sách bài tập KHTN 6 – Cánh diều

Đề bài

Bài 15.6 trang 41 sách bài tập KHTN 6 – Cánh diều    

Bạn đang xem bài: Giải bài 15.6 trang 41 sách bài tập KHTN 6 – Cánh diều

Xây dựng khoá lưỡng phân phân loại các loài động vật sau: rắn, cá sấu, rùa, nhện, kiến, dơi.

 

 

Tên động vật

Bước 1

 

a……………………………………………………………….

……………………………….

b……………………………………………………………….

……………………………….

Bước 2

a……………………………………………………………….

……………………………….

b……………………………………………………………….

……………………………….

Bước 3

a……………………………………………………………….

……………………………….

b……………………………………………………………….

……………………………….

Bước 4

a……………………………………………………………….

……………………………….

b……………………………………………………………….

……………………………….

Bước 5

a……………………………………………………………….

……………………………….

b……………………………………………………………….

……………………………….

 

Lời giải chi tiết

 

 

 

 

Tên động vật

Bước 1

 

a. Có chân……………………………………………

Đi tới bước 2

b. Không có chân…………………………………

……….Rắn………….

Bước 2

a. Có thể bay……………………………………….

………..Dơi…………

b. Không thể bay…………………………………

Đi tới bước 3

Bước 3

a. Có mai cứng……………………………………

…………Rùa……….

b. Không có mai cứng………………………….

Đi tới bước 4

Bước 4

a. Có thể bơi……………………………………….

………Cá sấu……..

b. Không thể bơi…………………………………

Đi tới bước 5

Bước 5

a. Có 8 chân……………………………………….

……….Nhện………

b. Có 6 chân……………………………………….

……….Kiến……….

 

 

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Khoa học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button