Khoa học

Giải bài 15.5 trang 40 sách bài tập KHTN 6 – Cánh diều

Đề bài

Cho bảng khoá lưỡng phân sau:

Bạn đang xem bài: Giải bài 15.5 trang 40 sách bài tập KHTN 6 – Cánh diều

Các bước

Đặc điểm

Tên cây

 

1.a

 

 

1.b

 

 

Lá không xẻ thành nhiều thuỳ

(Đi tới bước 2)

 

Lá xẻ thành nhiều thuỳ hoặc lá xẻ thành nhiều lá con

(Đi tới bước 3)

 

2.a

 

 

2b

 

 

Lá có mép lá nhẵn

Bèo nhật bản

 

Lá có mép lá răng cưa

Cây ô rô

 

3.a

 

 

3.b 

 

 

Lá xẻ thành nhiều thuỳ, các thuỳ xẻ sâu

Cây sắn

 

Lá xẻ thành nhiều thuỳ là những lá con, xếp dọc hai bên cuống lá

 

Cây hoa hồng

 

Theo khoá lưỡng phân trên, cây có lá không xẻ thành nhiều thuỳ và mép lá răng cưa là

A. cây sắn.

C. cây ô rô.

B. cây hoa hồng.

D. bèo nhật bản.

Lời giải chi tiết

Đáp án C

 

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Khoa học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button