Tiếng việt

Giải Bài 14: Viết: Nghe – viết: Cỏ non cười rồi SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu 1

Câu 1: Nghe – viết:

Cỏ non cười rồi

Én nêu gọi các bạn của mình đến. Suốt đêm, cả đàn đi tìm cỏ khô tết thành dòng chữ: “Không giẫm chân lên cỏ!”, rồi đặt trên bãi cỏ. Xong việc, én nâu tươi cười bảo cỏ non:

– Từ nay em yên tâm rồi! Không còn gi giẫm lên em nữa đâu.

Câu 2

Câu 2: Chọn ng hoặc ngh thay cho ô vuông.

Buổi sớm, muôn □ìn giọt sương đọng trên những ngọn cỏ, lóng lánh như □ọc.

Phương pháp giải:

Em chú ý:

– ngh: đi cùng các nguyên âm i, ê, e

– ng: đi cùng các trường hợp còn lại

Lời giải chi tiết:

Buổi sớm, muôn nghìn giọt sương đọng trên những ngọn cỏ, lóng lánh như ngọc.

Câu 3

Câu 3: Chọn a hoặc b

a. Chọn tr hoặc ch thay cho ô vuông.

Đồng làng vương □út heo may

Mầm cây tỉnh giấc, vườn đầy tiếng □im

Hạt mưa mải miết □ốn tìm

Cây đào □ước của lim dim mắt cười

(Theo Đỗ Quang Huỳnh)

b. Chọn êt hoặc êch thay cho ô vuông.

– Vui như T□’

– □’ kêu uôm uôm, ao chuôm đầy nước.

– Ánh trăng chênh ch□’ đầu làng.

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ rồi làm theo yêu cầu của bài.

Lời giải chi tiết:

a. Chọn tr hoặc ch thay cho ô vuông.

Đồng làng vương chút heo may

Mầm cây tỉnh giấc, vườn đầy tiếng chim

Hạt mưa mải miết trốn tìm

Cây đào trước của lim dim mắt cười

(Theo Đỗ Quang Huỳnh)

b. Chọn êt hoặc êch thay cho ô vuông.

– Vui như Tết

Ếch kêu uôm uôm, ao chuôm đầy nước.

– Ánh trăng chênh chếch đầu làng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button