Tiếng việt

Giải Bài 11: Viết: Chữ hoa V SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu 1

Câu 1: Viết chữ hoa V

1623838288 fis2 Trường THPT Thu Xà

Lời giải chi tiết:

– Cấu tạo:

+ Chữ V cỡ vừa cao 5 li; chữ V cỡ nhỏ cao 2,5 li.

+ Gồm nét: 3 nét chính (nét 1 kết hợp nét cong trái và lượn ngang; nét 2 là nét thẳng đứng, hơi lượn ở hai đầu nét lượn dọc; nét 3 là nét móc xuôi phải, lượn ở phía dưới).

– Cách viết:

– GV hướng dẫn quy trình viết chữ viết hoa V:

+ Nét 1 (đặt bút trên đường kẻ 5, viết nét cong trái rồi lượn ngang, dừng bút trên đường kẻ 6)

+ Nét 2 (từ điểm dừng bút của nét 1, chuyển hướng đầu bút đi xuống để viết nét thẳng đứng, lượn ở hai đầu nét lượn dọc, đến đường kẻ 1 thì dừng lại)

+ Nét 3 (từ điểm dừng bút của nét 2, chuyển hướng đầu bút, viết nét móc xuôi phải, dừng bút ở đường kẻ 5).

Chú ý: Giữa nét 2 và nét 3 có khoảng cách vừa phải (không quá hẹp hoặc quá rộng).

Câu 2

Câu 2: Viết ứng dụng: Vườn cây quanh năm xanh tốt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button