Địa lý

Giải bài 1 trang 23 Tập bản đồ Địa lí 12

Đề bài

Dựa vào số liệu của bảng 14.1 trong SGK Địa lí 12:

– Hãy vẽ biểu đồ cột chồng thể hiện sự biến động của diện tích rừng qua một số năm.

– Nêu nhận xét ……………………………

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Kĩ năng vẽ và nhận xét biểu đồ.

Lời giải chi tiết

– Vẽ biểu đồ

22 Trường THPT Thu Xà

Biểu đồ thể hiện sự biến động của diện tích rừng qua một số năm ở nước ta

– Nhận xét: tổng diện tích rừng, diện tích rừng trồng, rừng tự nhiên có sự biến động.

+ Tổng diện tích rừng giảm nhanh từ 14,3 triệu ha (1943) xuống 7,2 triệu ha (1983), sau đó tăng lên 12,7 triệu ha (2005).

+ Diện tích rừng trồng tăng khá nhanh từ 0,4 triệu ha (1983) lên 2,5 triệu ha (2005).

+ Diện tích rừng tự nhiên giảm nhanh từ 14,3 triệu ha xuống 6,8 triệu ha (1983) sau đó tăng lên 10,2 triệu ha (2005).

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button