Địa lý

Giải bài 1 trang 17 Tập bản đồ Địa lí 12

Đề bài

Hãy điền nội dung thích hợp vào bảng để nêu rõ tính chất và đặc điểm của các thành phần tự nhiên.

– Địa hình và đất:

Bạn đang xem bài: Giải bài 1 trang 17 Tập bản đồ Địa lí 12

Địa hình Đất
   

– Sông ngòi và sinh vật:

Sông ngòi Sinh vật
   

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Xem lại kiến thức các thành phần tự nhiên khác – Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

– Địa hình và đất:16 Trường THPT Thu Xà

– Sông ngòi và sinh vật:

16 1 Trường THPT Thu Xà

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Địa lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button