Địa lý

Giải bài 1 trang 15 Tập bản đồ Địa lí 12

Đề bài

Dựa vào bảng số liệu “Nhiệt độ trung bình tại một số địa điểm” trong SGK Địa lí 12 (trang 44), em hãy nêu nhận xét về:

– Sự thay đổi nhiệt độ từ Bắc vào Nam: ….

– Giải thích rõ nguyên nhân …………………..

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Kĩ năng phân tích/nhận xét bảng số liệu.

Bạn đang xem bài: Giải bài 1 trang 15 Tập bản đồ Địa lí 12

Lời giải chi tiết

Sự thay đổi nhiệt độ từ Bắc vào Nam:

– Nhiệt độ TB tháng I tăng dần từ Bắc vào Nam (Lạng Sơn: 13,3oC, Huế: 19,7oC, TP. Hồ Chí Minh: 25,8oC)

– Nhiệt độ TB tháng VII: cao nhất ở miền Trung (Huế: 29,4oC), miền Nam và Bắc Bộ nhiệt độ thấp hơn (Lạng Sơn: 27oC, Hà Nội: 28,9oC, TP. Hồ Chí Minh: 27,1oC).

– Nhiệt độ TB năm tăng dần từ Bắc vào Nam (Hà Nội: 23,5oC, Huế: 25,1oC, TP. Hồ Chí Minh: 27,1oC).

Giải thích rõ nguyên nhân:

– Nhiệt độ TB năm và nhiệt độ TB tháng I tăng dần từ Bắc vào Nam vì: đi từ Bắc vào Nam góc nhập xạ càng lớn nên lượng nhiệt nhận được càng lớn, nhiệt độ tăng dần.

– Nhiệt độ trung bình tháng VII cao nhất ở miền Trung vì vào thời điểm này miền Trung chịu tác động mạnh mẽ của hiệu ứng phơn khô nóng.

– Trên cả nước nền nhiệt đều cao trên 27oC bởi đây là thời kì mùa hè ở nước ta.

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Địa lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button