Sinh học

Giải bài 1 trang 10 SBT Sinh học 12

Đề bài

Một phân tử ADN chứa 650000 nuclêôtit loại X, số nuclêôtit loại T bằng 2 lần số nuclêôtit loại X.

a) Tính chiều dài của phân tử ADN đó (ra µm).

b) Khi phân tử ADN này nhân đôi, thì nó cần bao nhiêu nuclêôtit tự do trong môi trường nội bào?

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

a) Tính tổng số nuclêôtit của gen theo công thức: 2X + 2T = N

Tính chiều dài theo công thức L = Nx 3, 4

b) Phân tử ADN này nhân đôi một lần, môi trường phải cung cấp số nucleotit bằng với số nucleotit của phân tử ADN

Lời giải chi tiết

a) Ta có 2X=T => T= 1300000, mà A=T, G=X

Vậy tổng số nucleotit của phân tử ADN này là: 2X+2T =3900000 nucleotit

Vật chiều dài của phân tử ADN là L=1950000 x 3.4Å=6630000 Å = 663 µm

b) Phân tử ADN này nhân đôi một lần, môi trường phải cung cấp số nucleotit bằng với số nucleotit của phân tử ADN và bằng: 3900000 nucleotit

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button