Môn toán

Giải bài 1, 2, 3 trang 25 SGK Toán 4

Bài 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 1 phút = … giây                                      2 phút = … giây                       

60 giây = … phút                                        7 phút = … giây

\(\dfrac{1}{3}\) phút = … giây                                         1 phút 8 giây = … giây

 b) 1 thế kỉ = … năm                                    5 thế kỉ = … năm                       

100 năm = … thế kỉ                                     9 thế kỉ = … năm                      

\(\dfrac{1}{2}\) thế kỉ = … năm                                     \(\dfrac{1}{5}\) thế kỉ = … năm

Phương pháp giải:

Dựa vào các cách chuyển đổi:

                       1 giờ = 60 phút

                       1 phút = 60 giây

                       1 thế kỉ = 100 năm

Lời giải chi tiết:

a) 1 phút = 60 giây                                      2 phút = 120 giây                      

60 giây = 1 phút                                          7 phút = 420 giây

\(\dfrac{1}{3}\) phút = 20 giây                                       1 phút 8 giây = 68 giây

b) 1 thế kỉ = 100 năm                                  5 thế kỉ = 500 năm

100 năm = 1 thế kỉ                                      9 thế kỉ = 900 năm

\(\dfrac{1}{2}\) thế kỉ = 50 năm                                     \(\dfrac{1}{5}\) thế kỉ = 20 năm

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Giải bài 1, 2, 3 trang 25 SGK Toán 4

a) Bác Hồ sinh năm 1890. Bác Hồ sinh vào thế kỉ nào ?

    Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào năm 1911. Năm đó thuộc thế kỉ nào ?

b) Cách mạng tháng Tám thành công vào năm 1945. Năm đó thuộc thế kỉ nào ?

c) Bà Triệu lãnh đạo khởi nghĩa chống quân Đông Ngô năm 248. Năm đó thuộc thế kỉ nào ?

Phương pháp giải:

– Từ năm 1 đến năm 100 là thế kỉ một (thế kỉ I).

– Từ năm 101 đến năm 200 là thế kỉ hai (thế kỉ II).

– Từ năm 201 đến năm 300 là thế kỉ ba (thế kỉ III).

……………

– Từ năm 1901 đến năm 2000 là thế kỉ hai mươi (thế kỉ XX).

– Từ năm 2001 đến năm 2100 là thế kỉ hai mươi mốt (thế kỉ XXI).

Lời giải chi tiết:

a) Bác Hồ sinh năm 1890. Bác Hồ sinh vào thế kỉ XIX.

Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào năm 1911. Năm đó thuộc thế kỉ XX.

b) Cách mạng tháng Tám thành công vào năm 1945. Năm đó thuộc thế kỉ XX.

c) Bà Triệu lãnh đạo khởi nghĩa chống quân Đông Ngô năm 248. Năm đó thuộc thế kỉ III.

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Giải bài 1, 2, 3 trang 25 SGK Toán 4

a) Lý Thái Tổ dời đô về Thăng Long năm 1010. Năm đó thuộc thế kỉ nào? Tính đến nay đã được bao nhiêu năm?

b) Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938. Năm đó thuộc thế kỉ nào? Tính đến nay đã được bao nhiêu năm?

Phương pháp giải:

– Từ năm 1 đến năm 100 là thế kỉ một (thế kỉ I).

– Từ năm 101 đến năm 200 là thế kỉ hai (thế kỉ II).

– Từ năm 201 đến năm 300 là thế kỉ ba (thế kỉ III).

……………

– Từ năm 1901 đến năm 2000 là thế kỉ hai mươi (thế kỉ XX).

– Từ năm 2001 đến năm 2100 là thế kỉ hai mươi mốt (thế kỉ XXI).

Lời giải chi tiết:

a) Lý Thái Tổ dời đô về Thăng Long năm 1010. Năm đó thuộc thế kỉ XI. 

Tính đến nay (năm 2021) đã được số năm là : 

                   2021  1010 = 1011 (năm)

b) Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938. Năm đó thuộc thế kỉ X.

Tính đến nay (năm 2021) đã được số năm là :  

                  2021  938 = 1083 (năm).

Lý thuyết

a) Giây

                       1 giờ = 60 phút

                       1 phút = 60 giây

b) Thế kỉ 

                       1 thế kỉ = 100 năm

– Từ năm 1 đến năm 100 là thế kỉ một (thế kỉ I).

– Từ năm 101 đến năm 200 là thế kỉ hai (thế kỉ II).

– Từ năm 201 đến năm 300 là thế kỉ ba (thế kỉ III).

……………

– Từ năm 1901 đến năm 2000 là thế kỉ hai mươi (thế kỉ XX).

– Từ năm 2001 đến năm 2100 là thế kỉ hai mươi mốt (thế kỉ XXI).

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Môn toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button