Môn toán

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 3, 4 SGK Toán 4

Bài 1

a) Viết số thích hợp vào dưới mỗi vạch của tia số: 

h1 tr3 sgk Trường THPT Thu Xà

b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 36 000 ; 37 000 ;  … ;  … ;  … ;  41 000 ;  … 

Phương pháp giải:

a) Quan sát ta thấy hai vạch cạnh nhau trên tia số hơn kém nhau 10 000 đơn vị.

b) Dãy số đã cho là dãy số tròn nghìn, hai số liền nhau hơn kém nhau 1000 đơn vị.

Lời giải chi tiết:

a) 

h2 tr3 sgk t4 Trường THPT Thu Xà

b) 36000 ;  37000 ;  38000 ;  39000 ;  40000 ;  41000 ;  42000.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 3, 4 SGK Toán 4

Viết theo mẫu:

b2 trang 3 toan 4 sgk Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Ta đọc (hoặc viết) các số tự nhiên theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

h4 tr3 sgk t4 Trường THPT Thu Xà

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 3, 4 SGK Toán 4

a) Viết mỗi số sau thành tổng (theo mẫu): 8723; 9171; 3082; 7006.

    Mẫu:         8723 = 8000 + 700 + 20 + 3

b) Viết theo mẫu:

    Mẫu:         9000 + 200 + 30 + 2 = 9232

     7000 + 300 + 50 + 1                                   6000 + 200 + 3

     6000 + 200 + 30                                         5000 + 2

Phương pháp giải:

– Xác định giá trị của mỗi chữ số theo các hàng.

– Viết số đã dưới dưới dạng tổng tương tự như ví dụ mẫu.

Lời giải chi tiết:

a) 9171 = 9000 + 100 + 70 + 1

    3082 = 3000 + 80 +2

    7006 = 7000 + 6

b) 7000 + 300 + 50 + 1 = 7351

    6000 + 200 + 3 = 6203

    6000 + 200 + 30 = 6230

    5000 + 2 = 5002

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 3, 4 SGK Toán 4

Tính chu vi các hình sau: 

b4 trang 4 toan 4 sgk Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Áp dụng cách tìm chu vi các hình:

– Chu vi hình tứ giác = Tổng độ dài 4 cạnh

– Chi vi hình chữ nhật = (Chiều dài + chiều rộng) x 2

– Chu vi hình vuông = Độ dài một cạnh x 4

Lời giải chi tiết:

– Chu vi hình tứ giác ABCD là:

            6 + 4 + 3 + 4 = 17 (cm)

– Chu vi hình chữ nhật MNPQ là:

            (4 + 8) × 2 = 24 (cm)

– Chu vi hình vuông GHIK là:

           5 × 4 = 20 (cm)

Đáp số: 17 cm, 24 cm, 20 cm

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Môn toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button