Môn toán

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 23 SGK Toán 4

Bài 1

Viết “2kg” hoặc “2 tạ” hoặc ” 2 tấn” vào chỗ chấm cho thích hợp:

a) Con bò cân nặng …;

b ) Con gà cân nặng … ;

c) Con voi cân nặng … .

Phương pháp giải:

Dựa vào các con vật trong thực tế để ước lượng cân nặng của từng con.

Lời giải chi tiết:

a) Con bò cân nặng 2 tạ.

b) Con gà cân nặng 2kg.

c) Con voi cân nặng 2 tấn.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 23 SGK Toán 4

Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

tr23 b2 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Dựa vào các cách đổi:

1 yến = 10kg;                1 tạ = 10 yến                  1 tạ = 100kg

1 tấn = 10 tạ                 1 tấn = 1000kg.

Lời giải chi tiết:

tr23 b2 lg Trường THPT Thu Xà

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 23 SGK Toán 4

Tính

18 yến + 26 yến                                      135 tạ × 4

648 tạ  75 tạ                                          512 tấn : 8

Phương pháp giải:

Thực hiện tính như các phép tính đối với số tự nhiên, sau đó ghi thêm đơn vị đo vào kết quả.

Lời giải chi tiết:

18 yến + 26 yến = 44 yến                        135 tạ × 4 = 540 tạ

648 tạ – 75 tạ = 573 tạ                             512 tấn : 8 = 64 tấn

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 23 SGK Toán 4

Một xe ô tô chuyển trước chở được 3 tấn muối, chuyển sau chở nhiều hơn chuyến trước 3 tạ. Hỏi cả hai chuyến xe đó chở được bao nhiêu tạ muối ?

Phương pháp giải:

– Đổi: 3 tấn = 30 tạ.

– Số tạ muối chuyến sau ô tô chở được = Số tạ muối chuyến trước chở được + 3 tạ.

– Số muối cả hai chuyến ô tô chở được = Số tạ muối chuyến trước chở được + Số tạ muối chuyến sau ô tô chở được.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Chuyến trước: 3 tấn muối

Chuyến sau: nhiều hơn 3 tạ muối

Cả hai chuyến: ? tạ muối

Bài giải

Đổi: 3 tấn = 30 tạ.

Chuyến sau ô tô chở được số tạ muối là:

                 30 + 3 = 33 (tạ)

Cả hai chuyến ô tô đó chở được số tạ muối là:

                 30 + 33 = 63 (tạ)

                                  Đáp số: 63 tạ muối. 

Lý thuyết

Để đo khối lượng các vật nặng hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn ki-lô-gam, người ta còn dùng những đơn vị: yến, tạ, tấn.

1 yến = 10kg    

1 tạ   = 10 yến 

1 tạ   = 100kg  

1 tấn = 10 tạ    

1 tấn = 1000kg

 

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Môn toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button