Sinh học

Giải bài 3 trang 13 SBT Sinh học 11

Đề bài

Hệ số nhiệt \(Q_{10}\) đối với pha sáng là 1,1-1,4; còn hệ số nhiệt \(Q_{10}\) đối với pha tối là 2-3. Giải thích tại sao pha sáng là pha ít phụ thuộc vào nhiệt độ, còn pha tối là pha phụ thuộc vào nhiệt độ.

Bạn đang xem bài: Giải bài 3 trang 13 SBT Sinh học 11

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

– Nhiệt độ tăng nhanh thì quang hợp tăng nhanh thể hiện pha tối

– Quang hợp tăng tối đa ở nhiệt độ nào đó rồi giảm dần thể hiện ở pha sáng

Lời giải chi tiết

Hệ số \(Q_{10}\) chỉ mối quan hệ giữa nhiệt độ với phản ứng của pha sáng và pha tối, pha sáng \(Q_{10}\) = 1,1 – 1,4; pha tối \(Q_{10}\) = 2 – 3. Khi nhiệt độ tăng thì cường độ quang hợp tăng rất nhanh(thể hiện chủ yếu ở pha tối).Nhiệt độ từ \(25^oC-35^oC\) là quang hợp mạnh nhất sau đó giảm. Nhóm thực vật \(C_4\) và CAM thích ứng với nhiệt độ cao trong quang hợp và sinh trưởng.

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Sinh học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button